خدای من چقدر نفرت از عشق راحت تره

از همتون متنفرم

Advertisements